جغرافیا علمی برای زندگی

علمی آموزشی اطلاع رسانی

 

به نام خدا

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

كارشناسي تكنولوژي و گروه هاي آموزشي دوره متوسطه استان اصفهان

دبيرخانه راهبري جغرافياي كشور

فراخوان مسابقه توليد عكسهاي جغرافيايي از سرزمين ايران

مقدمه:

دبيرخانه راهبري جغرافياي كشور براي ثبت ديدگاه همكاران جغرافيا از محيط جغرافيايي ايران

فراخواني را ترتيب داده تا بتواند آن چه را شما همكاران گرامي تهيه و ثبت كرده ايد در معرض ديد همگان

قرار داده و در كتاب هاي درسي از آن استفاده نمايد. لذا از كليه همكاران گرامي جغرافيا دعوت مي شود تا

در اين فراخوان شركت كنند.

اهداف:

فراخوان حاضر در زمينه توليد تصاوير ( عكس ) جغرافيايي از سرزمين اير ان در چارچوب كتاب

جغرافياي 1 و جغرافياي استان ها و براي دبيران جغرافياي كل كشور در مقطع متوسطه در نظر گرفته شده

است و اهداف زير را تعقيب مي نمايد :

شناخت تصويري محيط هاي جغرافيايي ايران در كلاس هاي درس.

آشنا كردن فراگير به مشاهده دقيق جغرافيايي.

آشنا كردن دبيران و فراگيران به جايگاه تصوير در آموزش جغرافيا.

غني سازي كتاب هاي درسي جغرافياي متوسطه به تصاوير استاني و كشوري.

تقويت حس هويت ايران اسلامي از نگاه دوربين .

تقويت ارزشيابي تصويري.

موضوعات:

موضوع عكس ها براي فراخوان با محوريت محتوايكتاب جغرافياي 1 و جغرافياي استان ها ، با زير موضوعات

زير است:

جذابيت ها ، شگفتي ها و زيبايي هاي طبيعي و فرهنگي ايران.

بهترين شيوه هاي سازگاري انسان در محيط جغرافيايي ايران.

استفاده از فن آوري هاي بومي در بهره برداري از محيط جغرافيايي ايران.

استفاده از فن آوري هاي نوين در مقابله با چالش هاي محيطي ايران.

راهكارهاي مقابله با چالش هاي محيطي ايران.

استفاده بهينه از منابع انرژي در محيط جغرافيايي ايران.

ديد خلاقانه جغرافي دان به زندگي روزمره ايرانيان.

شرايط شركت در فراخوان:

1) عكس هاي ارسالي بايد داراي ويژگي هاي زير باشند:

تطبيق مناسب عكس با ابعاد زيباشناسي و در چارچوب موضوعات ذكر شده.

رعايت مناسب تكنيك در خلق آثار( كادر بندي مناسب ، درجه وضوح ، ... )

خلاقيت جغرافيايي.

( شناسه تصوير ( جدول 1

هماهنگي موضوع و نوع تصوير با موضوعات كتاب جغرافياي 1 و استان ها ( در چارچوب موضوعات ارائه

شده در فراخوان )

2) حداكثر تعداد آثار ارسالي 8 قطعه و در اندازه 20 در 30 سانتي متر است ( پرينت هر تصوير در اندازه

مورد نياز است). A يك كاغذ 4

فرستاده شوند. tiff يا dpi 3) عكس ها بايد بر روي سي دي با ابعاد اصلي و با كيفيت 300

4) با هر اثر يك سؤال جغرافيايي مطرح شود كه يا بر روي كاغذ با ذكر نام و شما ره فايل و عكس و

مشخصات عكاس است و يا اگر در سي دي است به تفكيك با ذكر فايل و شماره عكس ذكر شود.

5) تصاوير ارسالي باز پس داده نمي شود و دبيرخانه در استفاده از عكس ها اختيار عمل كامل دارد.

6) تصاوير مناسب در سايت دبيرخانه با ذكر مشخصات پديدآورنده ثبت مي شود.

7) مهلت ارسال آثار تا 30 بهمن ماه است.

8) ارسال آثار به گونه اي باشد كه به آن ها آسيبي وارد نشودو دبيرخانه مسئوليتي در اين باره ندارد.

9) عكس هايي كه در آن ها دخل و تصرفاتي با ابزار گرافيكي انجام شده باشد ، پذيرفته نخواهند شد.

10 ) ارسال كننده ، صاحب اثر شناخته مي شود.

11 ) ارسال عكس به منزله قبول شرايط فراخوان است.

12 ) اعلام نتايج در تاريخ 30 خرداد ماه 1389 است.

13 ) از آثار برگزيده تقدير به عمل خواهد آمد.

جدول ( 1 ) مشخصات شركت كنندگان در فراخوان توليد تصاوير جغرافيايي از سرزمين ايران

 

آدرس مركز تحقيقات استان اصفهان: اصفهان خيابان شمس آبادي ، چهار راه قصر ، جنب موزه آموزش و

پرورش ، مركز تحقيقات معلمان استان اصفهان ، دبيرخانه كشوري راهبري درس جغرافيا ، طبقه سوم ،

اتاق 310

http://geography.isfedu.com : آدرس وب سايت

Isfahan_eg@yahoo.com : پست الكترونيك

تلفن تماس : 2356313 0311 دبيرخانه راهبري جغرافيا

1388 1389

[ یکشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۰۸ ] [ 11:43 ] [ گروه جغرافیای ناحیه یک مشهد ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه